Actueel

Webinar amfibieën

Op dinsdag 12 maart organiseerde RANOX in samenwerking met Ecologica en RAVON een webinar over amfibieën.

Geplaatst op 19 maart 2024

Ecologische quickscans

Nu is de ideale tijd voor de uitvoering van ecologische quickscans (ook wel quickscans flora en fauna genoemd).

Geplaatst op 13 februari 2024

Nieuwsbrief december 2023

Lees hier meer over onze recente bezigheden en bevindingen, projecten en publicaties.

Geplaatst op 05 december 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Lees hier het laatste nieuws van Ecologica over onze projecten, cursussen en het komende veldseizoen.

Geplaatst op 11 april 2023

Nieuwsbrief november 2021

Lees hier het laatste nieuws van Ecologica over onze projecten, opvallende vondsten en nog veel meer.

Geplaatst op 09 november 2021

Artikel 'Uitzondering soortenbeschermingsverboden'

Onlangs verscheen een nieuw artikel van collega Sander Hunink in het Tijdschift Natuurbeschermingsrecht.

Geplaatst op 05 maart 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Lees het laatste nieuws van Ecologica in onze nieuwsbrief.

Geplaatst op 01 maart 2021

Brabantse zandwegen belangrijk voor biodiversiteit

In 2019 heeft Brabants Landschap aan Ecologica gevraagd om nader onderzoek te doen naar de natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied.

Geplaatst op 26 januari 2021

Vernieuwde Lijst beschermde soorten Wnb

Onze Lijst beschermde soorten Wnb is weer bijgewerkt. Afgelopen december heeft GS provincie Zeeland de algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen voor bunzing, haas en konijn laten vervallen.

Geplaatst op 15 januari 2021

Rapport Ecologica is Raad van State-'proof'

In 2018 heeft Ecologica een spoedklus gedaan voor Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Wageningen. Het asielzoekerscentrum (AZC) Wageningen diende gelegaliseerd te worden, maar er ontbrak een Natura 2000-toets.

Geplaatst op 21 december 2020

Nieuwsbrief oktober

Lees hier ons laatste nieuws, bijzondere vondsten en project-updates!

Geplaatst op 16 oktober 2020

Wilde bijenbreinen

Nieuw in onze Kennisbank Ecologie: een samenvatting van een recent gepubliceerd internationaal artikel over wilde bijen.

Geplaatst op 15 oktober 2020

Onze reactie op de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Ecologica heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Geplaatst op 17 juni 2020

Vernieuwd Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet

Het Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet is aangepast aan de hand van de consultatieversie van de Aanvullingsregeling Natuur Omgevingswet.

Geplaatst op 18 mei 2020

Overzicht met legeskosten vernieuwd

Het overzicht met alle legeskosten van de bevoegde gezagen is vernieuwd!

Geplaatst op 28 februari 2020

Nieuwsbrief februari

In onze laatste nieuwsbrief vertellen wij over het symposium, nieuwe cursusdagen, onze projecten én over een grappig vondstje.

Geplaatst op 20 februari 2020

Nieuwsbrief januari

Lees hier onze laatste nieuwsbrief die in het teken staat van ons vaksymposium 'Ecologie en de praktijk'.

Geplaatst op 17 januari 2020

Nieuw stroomschema

Sander Hunink heeft een stroomschema over de soortenbescherming in de Omgevingswet gemaakt.

Geplaatst op 13 januari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Onze meest recente nieuwsbrief is weer uit!

Geplaatst op 16 december 2019

Artikel over juridische waarborging van mitigatie en compensatie in Wnb-ontheffingen

In de meest recente uitgave van het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht staat een artikel waar collega Sander Hunink aan heeft meegeschreven.

Geplaatst op 14 oktober 2019

Nieuwsbrief september 2019

Lees hier over de allerlaatste nieuwtjes, projectupdates en bijzondere vondsten!

Geplaatst op 04 september 2019

Artikel over beperkte bescherming van soorten

Collega Sander Hunink heeft samen met Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw) een artikel geschreven over de (te) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb.

Geplaatst op 28 juni 2019

Presentaties van ons symposium

Rustig de presentaties van ons symposium nog eens bekijken?

Geplaatst op 27 maart 2019

Overzicht wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

Met medewerking van onze collega Ivo Raemakers!

Geplaatst op 04 februari 2019

Programma symposium 2019

Een groot deel van de lezingen is bekend, puntjes worden op de i gezet.

Geplaatst op 30 januari 2019

Nieuwe cursusdata Natuurwetgeving

Er zijn nieuwe data gepland in het voorjaar, aanmelden is weer mogelijk!

Geplaatst op 22 januari 2019

Interview met Tim Faasen

Nieuwsgierig naar de mensen achter Ecologica?

Geplaatst op 24 augustus 2018