Kennisbank ecologie

Presentaties

Webinar 'Amfibieën: trapsgewijs naar bescherming' 
Collega Johan Zwanenburg vertelde over de leefwijze en ecologie van amfibieën en over aandachtspunten en kansen bij beheer en inrichting van terreinen. Ook vertelde hij over een onderzoek naar het voorkomen van kamsalamanders in een terrein en wat daarbij kwam kijken. Het webinar werd door Ranox georganiseerd in samenwerking met RAVON en Ecologica en vond plaats op 12 maart 2024.

Biodiversiteitshotspots
Een presentatie door Tim Faasen op het symposium 'Biodiversiteit en Leefgebieden 2019' van de provincie Noord-Brabant op 19 december 2019.

Brabantse bijen behoeven betere bescherming
Op het symposium 'Biodiversiteit en Leefgebieden 2018' van de provincie Noord-Brabant gaf Tim een boeiende presentatie over wilde bijen in Noord-Brabant.

Rapporten

Trends van wilde bijen in Noord-Brabant - Eindrapportage 2022
Door Tim Faasen (Ecologica), Ivo Raemakers (Ecologica), Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten) en John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten). ​Gepubliceerd in 2023 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 


Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied
Geschreven door Tim Faasen (Ecologica) en collegiaal getoetst Ivo Raemakers (Ecologica). ​Gepubliceerd in januari 2020 in opdracht van Brabants Landschap.

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype
Door Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, EIS Kenniscentrum Insecten, Ecologica, Wageningen Plant Research en Naturalis Biodiversity Center. Gepubliceerd in december 2018 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De bijenfauna van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en beheertypen 
Door Tim Faasen (Ecologica), Ivo Raemakers (Ecologica), en Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten). ​Gepubliceerd in 2016 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 

 

Artikelen

Global patterns in bumble bee pollen collection show phylogenetic conservation of diet

In juni 2021 kwam een artikel uit waaraan collega Ivo Raemakers heeft meegewerkt. Het betrof een onderzoek naar voedselvoorkeuren van hommels door analyse van pollen aanwezig tussen de verzamelharen van hommels in museumcollecties. Het werd gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology en is te lezen via:  https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2656.13553​ 

Summary: More specialized beespecies with single generation have larger brains
Samenvatting van internationaal onderzoek waarvoor collega Ivo Raemakers 173 bijenbreinen heeft bestudeerd. Hierbij is ontdekt dat gespecialiseerde bijen gemiddeld een groter bijenbrein hebben dan soorten die minder kieskeurig zijn. Gepubliceerd in september 2020.

The Strepsiptera of the Netherlands revisited
Artikel over waaiervleugeligen in Entomologische Berichten 80 waar collega Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in januari 2020.

Noodplan voor de Duitse zandloopkever
Artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap waar Tim Faasen aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in november 2019.

Insect pollination is at least as important for marketable crop yield as plant quality in a seed crop
Artikel in Ecology Letters 21 waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in september 2018.

Het behoud van wilde bijen in het landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing?
Artikel in De Levende Natuur waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in mei 2017.

Duitse wespblaaskop Leopoldius calceatus nu ook in Nederland (Diptera: Conopidea)
Artikel in Nederlandse Faunistische Mededelingen 47 waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in december 2016.

Stedelijke ecologie en instecten
Artikel in De Levende Natuur door Tim Faasen. Gepubliceerd in juli 2016.

Steilwandjes van Bemelen, een voor bijen onmisbaar onderdeel van het hellingschraallandcomplex
Artikel in Natuurhistorisch Maandblad waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in september 2012.

Bijzondere planten en insecten in de Curfsgroeve
Artikel in Natuurhistorisch Maandblad door Tim Faasen en Ivo Raemakers. Gepubliceerd in april 2012.

Succesful overwintering of anthropods in roadside verges
Artikel in Journal of insect conservation waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in september 2011.

Voor menige bij telt de marge van de hei
Artikel in Natuurhistorisch Maandblad door Ivo Raemakers. Gepubliceerd in december 2009.

Kansen voor geleedpotigen in bermen: acht jaar onderzoek langs de weg
Artikel in Entomologische Berichten 66 waar Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in januari 2006.

 

Infobladen Ecologica

Huisvesting voor bijen; let op details!
Fabrikanten van dieren- en tuinartikelen hebben de insectenhotels enthousiast in hun assortimenten opgenomen. Ze verkopen een keur aan modellen opgebouwd uit allerhande materialen. Deze insectenhotels zien er aantrekkelijk uit, maar het is goed om op details te letten die beslissend kunnen zijn voor ‘top of flop'.

Biodiversiteit, soortenrijkdom of natuurwaarde?
In natuurbeleid en -beheer wordt veelvuldig gesproken over ‘biodiversiteit’, ‘soortenrijkdom’ en ‘natuurwaarde’.
Het zijn begrippen waarover regelmatig miscommunicaties ontstaan. Op dit infoblad een korte uitleg over deze begrippen en oorzaken van verwarring.

Microhabitats en andersoortige faunistische waardevolle kleinschalige ruimtelijke variatie
Een korte opsomming ter inspiratie.

Jubileumfolder met praktische beheertips
Deze folder is in 2016 gemaakt ter ere van het 20-jarige bestaan van Ecologica.

Kansenkaart Biodiversiteit voor gemeenten
Met de kansenkaart biodiversiteit krijgt u inzicht in waar de kansen voor biodiversiteit en natuurwaarde liggen. U kunt deze
kaart gebruiken om meerwaarde te creëren bij andere projecten en winst behalen voor de biodiversiteit.

Natuurmonitoring voor gemeenten
Een beknopte uitleg over onze aanpak voor monitoringsplannen en natuurdoelstellingen.