Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Bij Ecologica staat kwalitatief hoogstaand ecologisch onderzoek en advies centraal. Wij vinden het belangrijk om onze specialistische kennis te delen met klanten, cursisten, symposiumbezoekers en andere partijen in het groene werkveld.

We beschouwen het als onze missie om met hoogwaardige kennis en adviezen bij te dragen aan een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit. We richten ons daarbij op drie pijlers:

  1. deskundigheid
  2. blijven leren en innoveren
  3. samenwerken

Deskundigheid
Onze focus ligt op het leveren van kwaliteit. We houden ons bezig met werk­zaamheden en projecten waar we écht deskundig in zijn. We slaan ook projecten af als we er te weinig kennis en ervaring of te weinig tijd voor hebben. We doen iets goed, of we doen het niet.
Als adviseur en onderzoeker zijn we altijd onafhankelijk. Onafhankelijkheid en integriteit zijn belang­rijke kernbegrippen in onze dienstverlening.

Blijven leren en innoveren
Het hele team draagt de verantwoordelijkheid om een kwaliteitscultuur te stimuleren en daarvoor de vereiste methodieken, instrumenten en rollen te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Iedereen heeft de volle overtuiging dat kwaliteit van de dienstverlening zeer belangrijk is voor de klanttevredenheid en continuïteit van de organisatie. Zij nodigen waar mogelijk elkaar, klanten, samenwerkings­partners en relaties uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te doen voor verbetering. Overigens is kwaliteit handhaven en opbouwen alleen mogelijk met de intrin­sieke motivatie en wil van medewerkers om voortdurend de goede dingen te doen en kwaliteit te leveren. Wij streven dan ook bovenal naar een team van medewerkers met hart voor de natuur en kennis van zaken.

Samenwerken
Bij bredere en meer multidisciplinaire projecten zoeken wij de meerwaarde van samenwerking. Wij hebben een flink netwerk van specialisten die we geselecteerd op hun kwaliteiten kunnen samen­brengen. Ook in ons jaarlijks georganiseerde symposium is deze samenwerking cruciaal.

 

Onze competenties

Meer dan twintig jaar ervaring in het vak
Ecologica heeft anno 2023 al ruim 25 jaar lang ervaring in een breed spectrum van onderzoeken, adviezen en planvorming. Kwaliteit, deskundigheid, goede communicatie en een praktisch bruikbaar product kenmerken onze werkwijze.

Enthousiaste en betrokken medewerkers
Ecologica vormt een enthousiast team van ecologen met veel veldervaring. Betrokkenheid en een uitgebreide ervaring in de landschappen van Zuid-Nederland kenmerken ons werk. We hebben een grote diversiteit aan specialismen in huis: van flora tot aan bijzondere insectensoorten tot aan natuurwetgeving. Kwaliteit leveren in mooie projecten die bijdragen aan behoud of uitbreiding van natuurwaarden is het streven van ons team.

Brede én diepgaande kennis
Ecologica is vooral actief in natuurontwikkeling en -beheer, beleidvorming, natuurwetgeving, monitoring van flora en fauna en ecologisch groenbeheer. Voor het uitvoeren van inventarisaties hebben wij specialistische kennis in huis van vrijwel alle beleidsrelevante soortgroepen: planten, vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Ook is er deskundigheid in minder gangbare groepen zoals kevers, spinnen, wilde bijen en mieren. Daarnaast zijn alle medewerkers actief in het op peil houden van kennis en het bijhouden van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.