Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ecologica BV, gevestigd te Rondven 22, 6026 PX Maarheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van per­soonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:         

Ecologica                             0495 - 46 20 70
Rondven 22                         www.ecologica.eu       
6026 PX Maarheeze           administratie@ecologica.eu

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers van de website. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Zo leggen wij uit waar wij uw gegevens opslaan en met welk doel. Daarnaast zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten beschreven. Ecologica verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of om u correct te kunnen informeren.

Doelen
Ecologica verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Het verzenden van een digitale uitnodiging voor ons jaarlijkse ecologie-symposium.
  • Het verzenden van een kerstkaart en/of relatiegeschenk.
  • Het leggen van direct contact met u voor het uitvoeren van overeenkomsten, zoals projecten, symposia of cursussen.

Gebruik van cookies
Onze website www.ecologica.eu maakt gebruik van technische en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Nieuwsbrief
Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toe­stemming toegevoegd aan het e-mailbestand. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. 

Delen met anderen
Ecologica verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze over­eenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens
Alle gegevens en informatie worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecologica. Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar het emailadres administratie@ecologica.eu.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen
Ecologica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 0495 – 46 20 70 of via administratie@ecologica.eu.

Versie 4 mei 2023