Vernieuwde Lijst beschermde soorten Wnb

Onze Lijst beschermde soorten Wnb is weer bijgewerkt. Afgelopen december heeft GS provincie Zeeland de algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen voor bunzing, haas en konijn laten vervallen.

Reden is de publicatie van de nieuwe Rode Lijst Zoogdieren in 2020, waarin de status van bunzing, haas en konijn is gewijzigd van Thans niet bedreigd naar Gevoelig (haas en konijn) en Kwetsbaar (bunzing). Hiermee is Zeeland de eerste provincie die haas en konijn strenger beschermd op basis van de nieuwe Rode Lijst Zoogdieren. Hoe moet worden omgegaan met vaste voortplantings- en rustplaatsen van de haas en konijn is nog onduidelijk. De wezel en hermelijn waren al eerder van de algemene vrijstellingslijst vervallen. Daarmee zijn alle kleine marterachtigen nu ook in Zeeland strenger beschermd.


De nieuwe Lijst beschermde soorten Wnb is te vinden in de Kennisbank Natuurwetgeving op onze website, of klik hier om het document direct te openen.

Het besluit van GS provincie Zeeland is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-9543.html

Daarnaast hebben wij ook het document met nuttige links bijgewerkt. Het document bevat links naar de wetteksten van de Wet natuurbescherming en het aanverwante Besluit en Regeling. Daarnaast staan in het document links naar onder meer de effectenindicator, de maatregelenindicator en de natuurwetgevingsgerelateerde websites van het rijk en de provincies. Het document nuttige links is eveneens te vinden in de Kennisbank Natuurwetgeving op onze website.