Ecologica

 

Welkom op de website van Ecologica
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
gewone dwergvleermuis - © Tim Faasen

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Bij beheer en onderhoud, maar ook diverse werkzaamheden aan gebouwen of in het landschap is het zaak rekening te houden met deze wet. Komen er beschermde soorten voor? Hoe kan er rekening gehouden worden met deze soorten? Betreft het beschermd natuurgebied en in hoeverre zijn de werkzaamheden toegestaan? (Meer informatie over verschillen ten opzichte van de oude wetgeving vindt u hier.)

Advies en onderzoek
Wij kunnen voor u onderzoeken of u rekening dient te houden met beschermde soorten en/of gebieden en u adviseren welke maatregelen u dient te nemen. Wij starten meestal met een basisonderzoek, ook wel quickscan (voor soorten) of voortoets (bij gebieden) genoemd, wat meestal bestaat uit een veldbezoek en bronnenonderzoek. Indien negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten kunnen voorkomen zullen we eerst kijken of effecten kunnen worden voorkomen door het nemen van maatregelen. Daarnaast kan blijken dat er nog nader onderzoek nodig is om te bepalen of beschermde soorten voorkomen, of om negatieve effecten beter in beeld te brengen. Een nader onderzoek naar soorten is afhankelijk van de periode waarin de soort actief is en de onderzoeksmethode om de soort in beeld te brengen. Het in beeld brengen van de effecten met betrekking tot beschermde gebieden (Natura 2000), wordt gedaan in een verslechteringstoets (bij niet-significant negatieve effecten) of passende beoordeling (bij significant negatieve effecten).

Advies en onderzoek
Daarnaast kunnen we u helpen bij het afhandelen van de procedures die bij de Wet natuurbescherming horen. Wij hebben jarenlange ervaring met procedures in het kader van de natuurwetgeving en hebben diverse contacten met het bevoegd gezag. Daardoor zijn wij goed op de hoogte van de benodigde procedures voor uw plan of project. Wij kunnen de vergunnings- of ontheffingsaanvraag voor u indienen en de communicatie met het bevoegd gezag voor u voeren. Tevens kunnen wij u op ecologisch gebied bijstaan in rechtszaken of een second opinion uitvoeren indien u twijfelt over de kwaliteit van een rapport van een ander adviesbureau.

Stroomschema
Om de procedures van de Wet natuurbescherming inzichtelijk te maken, hebben wij twee stroomschema’s (conform provincies excl NBr / conform EZ, RVO en NBr) opgesteld. De stroomschema’s maken duidelijk of er gewerkt kan worden onder een vrijstelling of dat een ontheffing nodig is voor beheer, onderhoud of ruimtelijke ingrepen. Bij de stroomschema’s is ook een toelichting gemaakt en een bijbehorende lijst beschermde soorten om u wegwijs te maken in de soortenbescherming onder de nieuwe natuurwet. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Sander Hunink (sander.hunink@ecologica.eu / 0495-462070).

Cursussen
Wilt u meer weten over de groene wetgeving of de veranderingen daarin? Wij verzorgen diverse cursussen. Voor alle cursussen geldt dat ze zoveel mogelijk worden toegesneden op uw vragen! Dus geen hele dag cursus waarvan maar twee uren effectief zijn. Bovendien belichten wij vooral de praktijk en praktische implicaties en geven geen zwaar juridisch verhaal of veel jurisprudentie.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen via info@ecologica.eu of 0495-462070.

© Ecologica BV
07-06-17