Update over het symposium

Graag geven we een update over ons uitgestelde symposium ‘Ecologie en de praktijk’.

Uitstel
Ons voornemen is om in het voorjaar van 2022 een definitieve beslissing te maken over een mogelijk symposium in de nazomer van 2022.
Gekochte tickets uit 2020 blijven wederom gewoon geldig. 

Huidige situatie
Op dit moment is de situatie dat er nog steeds beperkingen zijn voor het organiseren van symposia en dat er nog weinig uitzicht is op stabiele versoepeling van de coronaregels; sterker nog er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe beperkingen. De belangrijkste actuele praktische beperkingen zijn maximaal 75% zaalbezetting, gebruik van QR-codes en de basisregel 'thuisblijven bij klachten'. Binnen die randvoorwaarden is het op zich nog net mogelijk om een symposium te organiseren voor een grote groep deelnemers. Het is echter in dit stadium nauwelijks te voorspellen hoe de situatie over enkele maanden zal zijn. Er is nog steeds een reëel risico op een nieuwe besmettingenpiek en daarmee samenhangend hangen er nog steeds ook maatregelen in de lucht die doorgang van het symposium kunnen verhinderen, denk aan het opnieuw invoeren van de 1,5-meterregel.

Beslissing in voorjaar
Gezien het voorgaande zitten we bij Ecologica momenteel op het spoor om géén symposium te organiseren in het voorjaar van 2022, maar als de ontwikkelingen niet al te ongunstig zijn hopelijk wél in de nazomer van 2022. Als de situatie het toelaat, willen we dus (hopelijk eenmalig) van seizoen wisselen. Aangezien we een maand of vier nodig hebben om e.e.a. op poten te zetten, zullen we hier uiterlijk in mei een definitieve knoop over hakken. Gekochte tickets uit 2020 blijven tot die tijd i.i.g. gewoon geldig.

Bekijk ook de veelgestelde vragen via www.ecologica.eu/programma-2020.html