Kennisbank ecologie

Presentaties

Brabantse bijen behoeven betere bescherming

Op het symposium 'Biodiversiteit en Leefgebieden 2018' van de provincie Noord-Brabant gaf Tim een boeiende presentatie over wilde bijen in Noord-Brabant.

Rapporten

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

Door Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, EIS Kenniscentrum Insecten, Ecologica, Wageningen Plant Research en Naturalis Biodiversity Center. Gepubliceerd in december 2018 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De bijenfauna van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en beheertypen 
Door Tim Faasen (Ecologica), Ivo Raemakers (Ecologica), en Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten). â€‹Gepubliceerd in 2016 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 

 

Artikelen

Het behoud van wilde bijen in het landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing?
Artikel in De Levende Natuur waar collega Ivo Raemakers aan heeft bijgedragen. Gepubliceerd in mei 2017.

Stedelijke ecologie en instecten
Artikel in De Levende Natuur door Tim Faasen. Gepubliceerd in juli 2016.

 

Infobladen Ecologica

Huisvesting voor bijen; let op details!
Fabrikanten van dieren- en tuinartikelen hebben de insectenhotels enthousiast in hun assortimenten opgenomen. Ze verkopen een keur aan modellen opgebouwd uit allerhande materialen. Deze insectenhotels zien er aantrekkelijk uit, maar het is goed om op details te letten die beslissend kunnen zijn voor ‘top of flop'.

Biodiversiteit, soortenrijkdom of natuurwaarde?
In natuurbeleid en -beheer wordt veelvuldig gesproken over ‘biodiversiteit’, ‘soortenrijkdom’ en ‘natuurwaarde’.
Het zijn begrippen waarover regelmatig miscommunicaties ontstaan. Op dit infoblad een korte uitleg over deze begrippen en oorzaken van verwarring.

Microhabitats en andersoortige faunistische waardevolle kleinschalige ruimtelijke variatie
Een korte opsomming ter inspiratie.

Jubileumfolder met praktische beheertips
Deze folder is in 2016 gemaakt ter ere van het 20-jarige bestaan van Ecologica.

Kansenkaart Biodiversiteit voor gemeenten
Met de kansenkaart biodiversiteit krijgt u inzicht in waar de kansen voor biodiversiteit en natuurwaarde liggen. U kunt deze
kaart gebruiken om meerwaarde te creëren bij andere projecten en winst behalen voor de biodiversiteit.

Natuurmonitoring voor gemeenten
Een beknopte uitleg over onze aanpak voor monitoringsplannen en natuurdoelstellingen.