Symposium - Informatiemarkt

De deelnemers van de informatiemarkt 2019 waren (op alfabetische volgorde):

 

 

       

   

Adviesloket Bodem en Natuur
Advies over natuurbeheer- en ontwikkeling in relatie tot de bodem
www.bodemennatuur.nl

   

 

Aeres Hogeschool
Groene HBO-opleidingen, cursussen en praktijkgericht onderzoek in Almere, Dronten en Wageningen
www.aereshogeschool.nl

 

    Arfman Hekwerken
Specialist in faunatechniek en hekwerk
www.arfman.nl
    B-WARE Onderzoekscentrum
Onderzoek naar biochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit van natuur- en waterbeheer
www.b-ware.eu

 

 

   

Communicatiebureau De Lynx
Gespecialiseerd in communicatie over natuur en het landelijk gebied
www.delynx.nl

   

Cruydt-Hoeck
Kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels
www.cruydthoek.nl 
 

   
Datura
Onderzoeksbureau dat DNA onderzoek toepast om de effectivieit en efficientie van ecologische monitoring te vergroten
www.datura.nl 
 

    Ecologica 
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, aanbieder natuurwetgevingscursussen en organisator van dit symposium
www.ecologica.eu
   

 

Econsultancy
Ingenieursbureau dat projecten uitvoert op het gebied van (water)bodem, archeologie, ecologie en milieu
www.econsultancy.nl

   

 

KNNV Uitgeverij
Uitgever van boeken over natuur en duurzaamheid voor liefhebbers en vakmensen
www.knnvuitgeverij.nl 

   

 

Naturio
Ecologische cursussen voor groene vakmensen
www.naturio.nl

   

 

Natuur en Ruimte invasieve exoten BV
Onderzoek, advies en uitvoering van natuurwetgeving en niet-chemische bestrijdingsmiddelen
www.natuurenruimte.com 

   

 

Natuurpro
Netwerkorganisatie van natuurprofessionals, zoals hoveniers, ecologen, leveranciers, tuin- en landschapsarchitecten en natuuraannemers
www.natuurpro.nl

 

   

 

RANOX
Natuuraannemer die werkt voor het behoud en herstel van de natuur
www.ranox.nl

   

 

Regelink Ecologie & Landschap
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau
www.regelink.net

   


Staro BV
Adviseurs voor natuur en buitengebied
www.starobv.nl

   

 

Stichting Bargerveen
Een onafhankelijke stichting met als doel om natuurbeheer en –herstel te ondersteunen met ecologische kennis.
www.stichting-bargerveen.nl

   


Stichting Science4Nature
Science4Nature zet zich in voor herstel van bedreigde soorten door een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en actie. 
www.science4nature.nl 

   

 

TEIA
Intermediair voor natuur, ecologie en landschap
www.teia.nl 

   

 

The Fieldworkcompany
Gegevensverzameling en logistiek op het gebied van ecologisch onderzoek
www.fieldworkcompany.nl 

   

 

Veldshop.nl
Een uitgebreid aanbod van artikelen voor veldwerk en meer
www.veldshop.nl