Informatiemarkt

De informatiemarkt zal ook deze keer weer een belangrijk onderdeel van het symposium zijn. Het biedt de ruim 300 deelnemers gelegenheid om kennis te maken met organisaties in het groene veld.

De informatiemarkt wordt in een ruime en centraal gelegen zaal georganiseerd waar ook alle pauzes, de lunch en afsluitende borrel gehouden worden. In het programma houden wij rekening met voldoende bezoektijd voor de deelnemers.

Tijdens het symposium kunt u de stands bezoeken van onderstaande organisaties (in alfabetische volgorde).

Let op: Deze lijst is nog niet compleet. Uiteindelijk zullen zo'n 15 organisaties deelnemen aan de informatiemarkt.

 

 

BIJ12 en Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.
www.bij12.nl
De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten.
www.ndff.nl

     
 

Bureau Biota
Ecologisch advies-, onderzoek- en educatiebureau in het noorden van Nederland.
www.bureaubiota.com

     
  BVELD 
BVELD staat voor Bouwen, Voor Ecologie, Landschap en Duurzaamheid. Zij opereren op het snijvlak van de bouwsector en de natuur.
www.bveld.com
     
  B-WARE Onderzoekscentrum
Toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.
www.b-ware.eu
     
 

Datura Molecular Solutions 
Onderzoeksbureau dat DNA onderzoek toepast voor ecologische monitoring.
www.datura.nl

     

    

Ecologica
Hét ecologisch onderzoeks- en adviesbureau van Zuid-Nederland.
www.ecologica.eu

     
  Econsultancy
Onafhankelijk ingenieursbureau dat actief binnen alle onderdelen van onze leefomgeving: van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. 
www.econsultancy.nl
     

  Naturio
Ecologische cursussen voor vakmensen in het groene werkveld.
www.naturio.nl
     
  NatuurInclusief
Ecologisch advies- en projectbureau dat zich richt ecologisch onderzoek, advies en natuurwetgeving. 
www.natuurinclusief.nl
     
  ProWild
Ontwikkelaar van diverse producten en systemen voor het beheersen van situaties waarin mens en fauna elkaars pad kruisen.
www.prowild.net
     
 

Stichting Bargerveen
Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur.
www.stichting-bargerveen.nl

     
  Unitura
Natuurinclusieve producten en diensten.
www.unitura.nl
 

 

Veldshop
Leverancier van boeken en veldwerkmaterialen.
www.veldshop.nl