Cursussen

Gedurfd lanenbeheer

Lanen hebben een belangrijke landschappelijke functie. In deze cursus staat duurzaam beheer centraal om vitaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

  • Amersfoort : 20 april 2023
  • Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

    Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden.

  • Amersfoort : 12 oktober 2022
  • Varens herkennen voor floristen

    Tijdens deze specialistische cursus komt zowel de theorie als praktijk over varens uitvoerig aan bod.