Cursussen

Incompany cursus natuurwetgeving

Weten u en uw collega’s voldoende van de natuurwetgeving en de veranderingen daarin? Wellicht weet u juist al best veel over natuurwetgeving, maar loopt u tegen praktijkproblemen of dilemma's aan. Deze op maat gemaakte incompany cursus geeft duidelijkheid en biedt een belangrijk klankbord.

Gedurfd lanenbeheer

Lanen hebben een belangrijke landschappelijke functie. In deze cursus staat duurzaam beheer centraal om vitaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

  • Amersfoort : 10 november 2021
  • Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

    Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden.

  • Amersfoort : 17 november 2021
  • Varens herkennen voor floristen

    Tijdens deze specialistische cursus komt zowel de theorie als praktijk over varens uitvoerig aan bod.