Cursussen

Basiscursus natuurwetgeving

In deze cursus staat de Wet natuurbescherming centraal. Wat zijn de verschillen met oude wetten? Waar liggen aandachtspunten? Theorie vormt de fundering, maar er is ook veel aandacht voor praktijkvoorbeelden.

Gevorderdencursus natuurwetgeving

In deze gevorderdencursus wordt specifiek ingegaan op jurisprudentie, leerdoelen van cursisten en wordt er geoefend met een praktijkcase. Goede basiskennis over natuurwetgeving wordt sterk aanbevolen.

Incompany cursus natuurwetgeving

Weten u en uw collega’s voldoende van de natuurwetgeving en de veranderingen daarin? Wellicht weet u juist al best veel over natuurwetgeving, maar loopt u tegen praktijkproblemen of dilemma's aan. Deze op maat gemaakte incompany cursus geeft duidelijkheid en biedt een belangrijk klankbord.

Gedurfd lanenbeheer

Lanen hebben een belangrijke landschappelijke functie. In deze cursus staat duurzaam beheer centraal om vitaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

  • Vught : 17 maart 2021
  • Amersfoort : 31 maart 2021
  • Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

    Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden.

  • Amersfoort : 24 maart 2021
  • Varens herkennen voor floristen

    Tijdens deze specialistische cursus komt zowel de theorie als praktijk over varens uitvoerig aan bod.