Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
cursuslocatie Het Wasven in Eindhoven

Cursussen Natuurwetgeving

De natuurwetgeving is veranderd. De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet zijn samengevoegd en vernieuwd in de Wet natuurbescherming. Ook de nieuwe Omgevingswet komt er aan. Dat betekent niet dat alles helemaal anders wordt, want de wetgeving blijft natuurlijk gebaseerd op de Europese richtlijnen en borduurt verder op de bestaande tools zoals gedragscodes, maar veranderingen zijn er zeker wel. Zo zijn er nu verschillen tussen provincies in met name de soortbescherming. Voor wie met deze wetten te maken heeft, is het van belang om tijdig de implicaties van deze veranderingen duidelijk te krijgen.

Weten u en uw collegaís voldoende van de natuurwetgeving en de veranderingen daarin? Weet u wanneer nader onderzoek naar beschermde soorten nodig is en wanneer u dat moet regelen? Is voor u duidelijk wanneer toetsing aan Natura2000-gebieden van toepassing is en wanneer niet? Wanneer moet een ontheffing of vergunning aangevraagd worden en hoe gaat dat in zijn werk, of kan gewerkt worden met een gedragscode? Wellicht weet u juist al best veel over de groene wetgeving, maar loopt u tegen praktijkproblemen of dilemma's aan. Onze cursussen geven duidelijkheid en een belangrijk klankbord! Hierbij gaan we in op alle belangrijke aspecten rondom beheer en ruimtelijke ordening.

De natuurwetgeving vindt steeds meer zijn plek binnen de planvorming en het wordt steeds vanzelfsprekender om met de consequenties daarvan rekening te houden. Ook zorgt de aanhaking van de natuurwetgeving bij de WABO dat deze wetgeving binnen gemeenten belangrijker is geworden. Het is dan ook voor steeds meer mensen nodig om te weten wanneer en hoe de natuurwetgeving toegepast moet worden. Ook speelt bijvoorbeeld het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) een rol. Daarnaast is de natuurwetgeving in ontwikkeling, bijvoorbeeld door uitspraken van de Raad van State. Er zijn veranderingen in interpretatie en toepassing, met name nu 12 provincies de wet uitvoeren. Het is prettig hierop (zoveel mogelijk) te kunnen inspelen.

Inmiddels is de inhoud van de nieuwe Wet natuurbescherming duidelijk en de interpretatie door het nieuwe bevoegd gezag krijgt langzaam vorm. De cursusinhoud is daarop aangepast en wordt actueel gehouden.

Basiscursus, gevorderdencursus of in-company
Ecologica biedt, samen met Buro Bakker, een basiscursus en een cursus voor gevorderden, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen! Dus geen hele dag cursus waarvan maar twee uren effectief zijn. Bovendien belichten wij naast het juridische verhaal vooral de praktische implicaties.
De basiscursus is bedoeld voor een algemeen beeld en de praktische implicaties (zowel soorten- als gebiedenbescherming). Niettemin zit ook hier al flinke diepgang in. De gevorderdencursus is echt bedoeld voor mensen die al met deze wetgeving werken of tenminste een goede basiskennis hebben. Ten slotte geven we veel in-companycursussen, waarin we nog meer maatwerk kunnen bieden.

Op dit moment zijn cursussen gepland op de volgende dagen en locaties:

Basiscursus natuurwetgeving algemeen (1 dag):

  • Utrecht; woensdag 7 november 2018

Gevorderdencursus natuurwetgeving algemeen (1 dag):

  • Eindhoven; woensdag 14 november 2018
  • Assen; woensdag 21 november 2018
  • Utrecht, woensdag 16 januari 2019

Voor meer informatie zie onze informatiefolder.

Plaatsing op volgorde van aanmelding. Meld u dus zo spoedig mogelijk aan!
Adresgegevens zijn te vinden op de pagina "Contact".
Geef uw naam, organisatie en gewenste cursus door. U ontvangt vervolgens een volledig aanmeldingsformulier.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen.

 

© Ecologica BV
03-09-18