Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Overzicht van lezinghouders en betrokken organisaties
De presentaties samengevat...
Locatie en bereikbaarheid van het symposium...
Contact en aanmelding...
 
Website van Ecologica, organisator van dit evenement

Symposium Ecologie en de praktijk

donderdag 8 maart 2018 - Eindhoven

Sprekers
Ecologica vormt een verbinding tussen veel organisaties. Kennis en ervaring opgedaan in het ene project, worden toegepast in het volgende project. Wij willen graag deze verbindende functie verder uitbouwen. Bij dit symposium staat daarom uitwisseling van kennis en ervaring op ecologisch gebied centraal, in de breedste zin.
Wij proberen jaarlijks een programma samen te stellen met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde op dit punt. Suggesties voor verbetering zijn altijd welkom.

Het symposium van 2018 omvat 20 presentaties, verdeeld over 3 thema’s:

  • Wetgeving, beleid en communicatie
  • Onderzoek en monitoring
  • Natuurherstel en -beheer in de praktijk

Onderstaand overzicht vat samen hoe de sprekers over de 3 thema's verdeeld zijn.

Wetgeving, beleid en communicatie Onderzoek en monitoring Natuurbeheer in de praktijk
Stichting Bargerveen
dr. Hein van Kleef
Stichting Bargerveen
NVWA
ir. Wiebe Lammers
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Exotenbestreiding; nut, noodzaak, actualiteit en best practice

Datura
Kees van Bochove MSc
Datura
Witteveen+Bos
Marloes van der Kamp MSc
Witteveen+Bos

De eDNA-voedselwebanalyse als tool voor een betere waterkwaliteits-monitoring

NatuurmonumentenNatuurmonumenten
drs. Rita Oppenhuizen

Marker Wadden, nieuw natuur-paradijs in het hart van Nederland

Bureau WaardenburgBureau Waardenburg
drs. Gerard Smit

Werkt een gebiedsgerichte ontheffing? Monitoring van de duurzaamheid van een populatie rugstreeppadden.

Rob Bijlsma, roofvogeldeskundige

Wat gaat er om in de wespendief?

De VlinderstichtingDe Vlinderstichting
dr. Irma Wynhoff

Blues in the Marshes – van maisakker naar mierenblauwtjes

CGN
dr. ir. Joukje Buiteveld
Centrum Genetische Bronnen Nederland
Buiting Advies
ir. ing Ronald Buiting
Buiting Advies

Essentaksterfte: over problematiek en planmatige aanpak

Nature TodayWageningen University & Research / Nature Today
dr. ir. Arnold van Vliet

De kracht en uitdagingen van citizen science projecten

HeemHeem
Gert-Jan Koopman

Verantwoord inzaaien van inheemse kruidachtigen, kan dat?

Wageningen Environmental Research (Alterra)Alterra
dr. Dick Melman

Beheer-op-Maat; kennissysteem voor lerend beheer voor weidevogels

Stowa & OBN
ir. Michelle Talsma
Stowa

 

OBN

Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschap: een prikkelend verhaal voor een betere beek

GroeiBalansGroeiBalans
René Jochems

Bodembiologie als basis voor vegetatieherstel; van pitrus naar blauwe knoop

Bureau UlucusBureau Ulucus
drs. Arnold van Kreveld

Actieve bescherming onder de Wet natuurbescherming

Wageningen Environmental Research (Alterra)Alterra
ir. Friso van der Zee

Actieplan redding heischrale graslanden

RAVONRAVON
drs. Frank Spikmans

Beekprik herintroductie Noord-Brabant, voelt de beekprik zich al thuis?

B-WareB-Ware
dr. Eva Remke

Ecologisch beheer van graslanden en bermen in de stad – weten we het al?

drs. Carlijn van Tijen

Hoe kunnen we de ecologische druk door jagende huiskatten verminderen?

Universiteit AntwerpenUniversiteit Antwerpen
Leo Norda MSc

Strategie kiezen bij omvorming van voormalige landbouwgronden naar natuur

Communicatiebureau de Lynx
Youri Jongkoen en Narda van der Krogt

Deel je groene successen!

Hoek Hoveniers
Ruben van Praag
Hoek Hoveniers
Ranox natuuraannemer
Johannes Regelink MEd
Ranox natuuraannemer

Breuksnoei: bomen veilig en ecologisch waardevol in de veteranenfase!


© Ecologica BV
26-01-18