Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Overzicht van lezinghouders en betrokken organisaties
De presentaties samengevat...
Locatie en bereikbaarheid van het symposium...
Contact en aanmelding...
 
Website van Ecologica, organisator van dit evenement

Symposium Ecologie en de praktijk

donderdag 8 maart 2018 - Eindhoven

Beste bezoeker
Voor het zesde jaar op rij organiseren we een inspirerende en leerzame studie- en netwerkdag, dit keer op 8 maart 2018. Meld u zich via deze site aan, dan ontmoeten we u in Eindhoven!

Het symposium 'Ecologie en de praktijk' biedt u in één dag een breed spectrum aan presentaties over nieuwe ecologische inzichten en het toepassen van actuele kennis en ervaringen uit het groene werkveld. Hierbij worden alle facetten belicht; van praktisch natuurbeheer tot groene wetgeving en van ecologisch onderzoek tot natuurbeleid. De keuze aan onderwerpen is heel breed, van schraalgraslanden tot stedelijke natuur.
Enkele aansprekende voorbeelden:

  • Exotenbestrijding; nut, noodzaak, actualiteit en best practice
  • Beheer-op-Maat; kennissysteem voor lerend beheer voor weidevogels
  • Actieplan redding heischrale graslanden
  • Actieve soortbescherming onder de Wet natuurbescherming
  • Ecologisch beheer van graslanden en bermen in de stad – weten we het al?
  • Wat gaat er om in de wespendief?
  • Essentaksterfte: over de problematiek en planmatige aanpak
  • De kracht en uitdagingen van citizen science projecten
  • Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschap: een prikkelend verhaal voor een betere beek
Het symposium vindt plaats in een zeer inspirerende omgeving, namelijk het Evoluon in Eindhoven. U wordt ontvangen in de voet van de grote koepel en hier kan iedereen volop netwerken en natuurlijk de informatiemarkt bezoeken. Er zullen diverse organisaties door middel van posters of stands nog extra onderwerpen en informatie presenteren. Ook over het exotenthema zal op de informatiemarkt aanvullende informatie te vinden zijn.

Wij nodigen u van harte uit om ook actief bij te dragen aan het versterken van een ecologisch netwerk en kennisuitwisseling tussen vakmensen en organisaties!

Graag tot ziens in Eindhoven,
Het team van Ecologica.

Philipszaal

Voor een impressie van ons symposium in voorgaande jaren, zie hier: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013.


© Ecologica BV
10-01-18