Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
Laccophilus poecilus - © Tim Faasen

De personen achter Ecologica:

drs. Tim Faasen (directeur)
Tim is een Utrechtse landschapsecoloog en werkt sinds zijn afstuderen in 2001 aan een grote verscheidenheid aan projecten binnen Ecologica. Specialisatie ligt vooral in monitoring van fauna. Vaak genoemde karaktereigenschappen zijn volledigheid en nette afwerking.

Ir. Ivo Raemakers
Ivo heeft biologie gestudeerd aan de universiteit van Wageningen. Sinds 2003 werkt hij bij Ecologica aan projecten op het gebied van landschapsecologie, vegetatie en insecten. Opvallend is enerzijds zijn specialistische kennis van onder meer plantensociologie en wilde bijen, maar anderzijds juist ook zijn heldere en brede kijk op projecten.

Bart Hendrikx BSc
Bart werkt sinds 2007 bij Ecologica. Hij heeft biologie gestudeerd op het HBO en daarnaast zelfstandig een flinke veldkennis opgebouwd, met name op het gebied van flora, vogels en vleermuizen. Ook is hij goed op de hoogte van de Wet natuurbescherming. Binnen Ecologica werkt hij dan ook met name aan projecten met deze themaís.

dr. Maartje Bleeker
Maartje heeft biologie gestudeerd in Nijmegen en is in Wageningen gepromoveerd op het leergedrag van sluipwespen. Daarnaast heeft ze vrijwilligerswerk gedaan bij de Vlinderstichting en heeft ze als aquatisch ecoloog gewerkt. Sinds 2008 is ze werkzaam bij Ecologica, waar ze zich bezig met name bezig houdt met inventarisaties van vlinders en libellen, monitoringplannen en databasebeheer.

Sander Hunink BSc
Sander studeerde Bos- en Natuurbeheer aan Larenstein in Velp, met afstudeerrichting Natuur- en Landschapstechniek. Hij heeft jarenlang gewerkt bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) als adviseur Flora- en faunawet en coŲrdinator Effect Gerichte Maatregelen (EGM). Als ecoloog heeft hij gewerkt aan landschapsecologische systeemanalyses en inrichtingsprojecten. Sander heeft zich gespecialiseerd op het vlak van amfibieŽn, reptielen, vissen en de Wet natuurbescherming en staat binnen Ecologica sinds 2012 garant voor deze kennis.

Ir. Johan Zwanenburg
Johan heeft in Wageningen cultuurtechniek gestudeerd met natuurtechniek als specialisatie. Hij heeft enkele jaren flora-inventarisaties gedaan bij de provincie Noord-Holland, werkte vervolgens aan natuur in en om de stad Utrecht en daarna weer in het landelijke gebied bij Landschapsbeheer Gelderland. Sinds eind 2012 werkzaam bij Ecologica waar zijn brede ecologische kennis en ervaring volop ingezet en verdiept kan worden.

Ing. Ilco van Woersem
Ilco werkt sinds begin 2016 bij Ecologica. Hij heeft een achtergrond in het bos- en natuurbeheer; een oude rot in het vak die eigenlijk bijna alles al wel eens heeft gezien en meegemaakt, zeker op het gebied van zoogdieren, vogels en herpetofauna. Ook met groene wetgeving kan hij goed uit de voeten.

Stef Houben Msc
Stef heeft zijn studie Milieuwetenschap afgerond aan de Universiteit Antwerpen en is sinds 2017 werkzaam bij Ecologica. Hij heeft een brede veldkennis van met name vogels, amfibieŽn en vleermuizen. Hij zet zijn enthousiasme en passie voor natuur nu in bij een grote diversiteit aan projecten.

Claudia Wils & Mirjam Steijvers
Als klant zult u met name met Claudia en Mirjam te maken krijgen wanneer u telefonisch contact opneemt met Ecologica. Voor de medewerkers zelf zijn Claudia en Mirjam de onmisbare collega's die met hun administratieve achtergrond medeverantwoordelijk zijn voor het soepel draaien van het bedrijf. Claudia doet dit al sinds 2005, Mirjam sinds 2018.

Kim van de Lisdonk
Kim studeert Bos- en Natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Ze heeft een achtergrond in economie en ervaring als communicatiemedewerker, planner en organisator. Sinds 2018 werkt Kim als managementassistent bij Ecologica.

Oproepkrachten
Behalve vaste medewerkers werken er in wisselende samenstelling nog 5-7 andere mensen met uiteenlopende specialisaties bij Ecologica, met name in het veldseizoen.

© Ecologica BV
05-10-18