Ecologica

 

Welkom op de website van Ecologica
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
bont dikkopje - © Tim Faasen

Welkom bij Ecologica!

 

Voor ecologisch advies en onderzoek bent u bij Ecologica aan het juiste adres. Wij bieden een breed pakket aan diensten en hebben jarenlange ervaring in vrijwel het hele scala aan planvorming, onderzoek en advies. Kwaliteit, deskundigheid, goede communicatie en een praktisch bruikbaar product kenmerken onze werkwijze. Aansprekende voorbeelden van onze diensten zijn:

Wij vormen een enthousiast team van ecologen met veel veldervaring. Betrokkenheid en een uitgebreide ervaring in de landschappen van Zuid-Nederland kenmerken ons werk.

Ecologica is actief in natuurontwikkeling en -beheer, beleidvorming, groene wetgeving, monitoring van flora en fauna, ecologisch groenbeheer en nog veel meer. Voor het uitvoeren van een inventarisatie hebben wij specialistische kennis in huis van vrijwel alle beleidsrelevante soortgroepen, zoals planten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en mieren, maar ook voor minder gangbare groepen zoals kevers of wilde bijen kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten over onze diensten? Lees dan verder op één van de volgende pagina's. Via de keuze links voor ‘profiel’ of ‘projecten’ vindt u meer informatie over onze diensten en alle uitgevoerde projecten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Adresgegevens zijn te vinden op de pagina "Contact". Daar vindt u ook onze nieuwsbrieven en kunt u zich hiervoor aanmelden. Onze folder kunt u hier downloaden.


Belangrijkste nieuwsberichten
12-01-2018 - Symposium 'Ecologie in de praktijk'
Op 8 maart aanstaande vindt het 6e symposium 'Ecologie en de praktijk' plaats. Vanaf heden is de aanmelding geopend. Zie hier voor meer informatie.

27-09-2017 - Nieuwsbrief
Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

20-09-2017 - Vacature
Er is weer een vacature binnen Ecologica. Zie hier voor meer informatie.

25-04-2017 - Nieuwsbrief
Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

12-04-2017 - Natuurwetgeving en de omgevingsvergunning
Gemeenten hebben nu een belangrijke rol in de natuurwetgeving in relatie tot de omgevingsvergunning. Op 18 mei is er een congres hierover gericht op ervaringsuitwisseling en kennisopbouw. Ook wij zijn hierbij aanwezig! We nodigen u graag uit om ons te bezoeken. We zien u graag op het Praktijkcongres ‘Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat’!

07-04-2017 - Stroomschema nieuwe Wet Natuurbescherming
Door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is er behoefte aan duidelijkheid of kan worden gewerkt onder een vrijstelling of dat een ontheffing nodig is voor beheer, onderhoud of ruimtelijke ingrepen. Om hierover helderheid te verschaffen heeft Ecologica twee stroomschema's gemaakt (conform provincies excl NBr / conform EZ, RVO en NBr). Tevens heeft Ecologica een toelichting hierop gemaakt en een bijbehorende lijst beschermde soorten om u wegwijs te maken in de soortenbescherming onder de nieuwe natuurwet. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Sander Hunink (sander.hunink @ ecologica.eu / 0495-462070).

16-03-2017 - Symposium Ecologie en de praktijk
Inmiddels het jaarlijkse ecologiesymposium van 2017 weer voorbij. Met tientallen lezingen en stands en ruim 340 aanwezigen was het weer heel geslaagd. Samenvattingen, PDF's van de presentaties en wat sfeerfoto's zijn terug te vinden op de symposiumsite.

22-09-2016 - Nieuwe folder
Het 20-jarig bestaan van Ecologica is aanleiding geweest voor het maken van een folder met enkele tips en suggesties voor beleidmakers en beheerders. Deze is vanaf heden ook via deze link te downloaden.

22-09-2016 - Mini-veldsymposium Jubileum Ecologica
Op donderdag 22 september vierden wij van Ecologica ons 20-jarig bestaan met ons netwerk. Dit deden we in de vorm van een klein veldsymposium in Eindhoven met als thema "Natuurkansen voor de toekomst, door terug te gaan naar de basis". De middag bestond uit excursies met informele kennisuitwisseling gevolgd door een borrel. Bij deze willen we alle aanwezigen danken voor hun bijdragen aan deze geslaagde middag!

18-07-2016 - Wilde bijen in Noord-Brabant
Onlangs hebben EIS Nederland en Ecologica een project afgerond waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe de wilde bijen van Noord-Brabant ervoor staan en voor welke soorten deze provincie van bovengemiddeld belang is. De rapportage (hier te downloaden) kan initiatiefnemers helpen hun inspanningen te focussen op de soorten die dit het hardst nodig hebben.

© Ecologica BV
12-01-18