Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
Drijvende waterweegbree - © Tim Faasen

Actueel

2018

 • Symposium 'Ecologie in de praktijk'
  Op 8 maart aanstaande vindt het 6e symposium 'Ecologie en de praktijk' plaats. De aanmelding is inmiddels geopend. Zie hier voor meer informatie.

  2017

 • Nieuwsbrief
  Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

 • Natuurwetgeving en de omgevingsvergunning
  Gemeenten hebben nu een belangrijke rol in de natuurwetgeving in relatie tot de omgevingsvergunning. Op 18 mei is er een congres hierover gericht op ervaringsuitwisseling en kennisopbouw. Ook wij zijn hierbij aanwezig! We nodigen u graag uit om ons te bezoeken. We zien u graag op het Praktijkcongres ‘Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat’!

 • Stroomschema Wet natuurbescherming
  Door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is er behoefte aan duidelijkheid of kan worden gewerkt onder een vrijstelling of dat een ontheffing nodig is voor beheer, onderhoud of ruimtelijke ingrepen. Om hierover helderheid te verschaffen heeft Ecologica twee stroomschema's gemaakt (conform provincies excl NBr / conform EZ, RVO en NBr). Tevens heeft Ecologica een toelichting hierop gemaakt en een bijbehorende lijst beschermde soorten om u wegwijs te maken in de soortenbescherming onder de nieuwe natuurwet. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Sander Hunink (sander.hunink @ ecologica.eu / 0495-462070).

 • Symposium Ecologie en de praktijk
  Inmiddels het jaarlijkse ecologiesymposium van 2017 weer voorbij. Met tientallen lezingen en stands en ruim 340 aanwezigen was het weer heel geslaagd. Samenvattingen, PDF's van de presentaties en wat sfeerfoto's zijn terug te vinden op de symposiumsite.

  2016

 • Nieuwsbrief
  Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

 • Nieuwe folder
  Het 20-jarig bestaan van Ecologica is aanleiding geweest voor het maken van een folder met enkele tips en suggesties voor beleidmakers en beheerders. Deze is vanaf heden ook via deze link te downloaden.

 • Mini-veldsymposium Jubileum Ecologica
  Op donderdag 22 september vierden wij van Ecologica ons 20-jarig bestaan met ons netwerk. Dit deden we in de vorm van een klein veldsymposium in Eindhoven met als thema "Natuurkansen voor de toekomst, door terug te gaan naar de basis". De middag bestond uit excursies met informele kennisuitwisseling gevolgd door een borrel. Bij deze willen we alle aanwezigen danken voor hun bijdragen aan deze geslaagde middag!

 • Wilde bijen in Noord-Brabant
  Onlangs hebben EIS Nederland en Ecologica een project afgerond waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe de wilde bijen van Noord-Brabant ervoor staan en voor welke soorten deze provincie van bovengemiddeld belang is. De rapportage (hier te downloaden) kan initiatiefnemers helpen hun inspanningen te focussen op de soorten die dit het hardst nodig hebben.

 • Aansluiting NDFF
  Vanaf januari 2016 heeft Ecologica een eigen aansluiting op de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF). Dit betekent dat wij te allen tijde de beschikking kunnen hebben over de waarnemingen van dieren en planten die in deze databank zijn opgenomen.

 • Samenwerking met Heem
  Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Heem, een bedrijf dat zich inzet voor het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Zie voor meer informatie deze Nieuwsbrief van Heem.

  2015

 • Wet Natuurbescherming - situatie 6-11-2015
  Bij deze een actualisatie van verwachte implicaties van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

 • Nieuwsbrief najaar 2015 uit!
  Onze nieuwsbrief van najaar 2015 is uit! U leest hierin weer de leukste waarnemingen, nieuwtjes en informatie over aansprekende projecten. Zie hier of kijk op de pagina 'contact'.

 • Datum symposium 'Ecologie en de praktijk' 2016 bekend
  De datum van ons symposium van 2016 is vastgesteld op donderdag 3 maart. Reserveer deze datum vast in uw agenda! Meer informatie is te vinden op de symposiumwebsite.

 • Het wetsvoorstel Natuurbescherming goedgekeurd
  De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet gaan over in de nieuwe wet Natuurbescherming. De Tweede Kamer heeft op 1 juli ingestemd met het wetsvoorstel. Hoewel de basis niet echt sterk verandert, zijn er toch wel flink wat wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Wat dat voor u kan betekenen hebben we beknopt op een rij gezet, gebaseerd op het wetsvoorstel. Zodra de veranderingen vanuit de Tweede Kamer in de wettekst zijn verwerkt passen we dit overzicht aan.

 • Symposium Ecologie en de praktijk
  Inmiddels is de inschrijving geopend voor ons symposium 'Ecologie en de praktijk' in het Evoluon in Eindhoven van donderdag 19 maart 2015! Weer volop nieuwe ontwikkelingen, inzichten, toegepaste ecologische kennis en natuurlijk netwerken.

  2014

 • Het wetsvoorstel Natuurbescherming in behandeling
  De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet gaan vermoedelijk halverwege volgend jaar over in de nieuwe wet Natuurbescherming. De tweede kamer buigt zich op dit moment over het wetsvoorstel. Hoewel de basis niet echt sterk verandert, zijn er toch wel flink wat wijzigingen. Wat dat voor u kan betekenen hebben we hier beknopt op een rij gezet!

 • Symposium Ecologie en de praktijk
  Wegens groot succes organiseren wij in 2015 opnieuw ons symposium 'Ecologie en de praktijk' in het Evoluon in Eindhoven. Noteer vast in uw agenda: donderdag 19 maart 2015! Weer volop nieuwe ontwikkelingen, inzichten, toegepaste ecologische kennis en natuurlijk netwerken. We zijn momenteel druk bezig met het programma; meer info hierover volgt later. Mocht u nog ideeën voor lezingen in willen brengen, dan horen wij het graag z.s.m.!

 • Nieuwsbrief najaar 2014 uit!
  Onze nieuwsbrief van najaar 2014 is uit! U leest hierin weer de leukste waarnemingen, nieuwtjes en informatie over aansprekende projecten. Zie hier of kijk op de pagina 'contact'.

 • Cursussen groene wetgeving op maat!
  Er zijn weer nieuwe cursusdata vastgesteld m.b.t. onze cursussen op het gebied van de groene wetgeving! Daarnaast hebben we een cursus gepland die specifiek ingaat op de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Kijk voor meer informatie op onze cursuspagina.

 • Nieuwsbrief voorjaar 2014 uit!
  Onze nieuwsbrief van voorjaar 2014 is uit! U leest hierin weer de leukste waarnemingen, nieuwtjes en informatie over aansprekende projecten. Zie hier of kijk op de pagina 'contact'.

 • Symposium Ecologie en de praktijk
  Op donderdag 13 maart 2014 organiseerde Ecologica wederom een symposium voor iedereen uit het werkveld van de ecologie in de zuidelijke helft van het land. Net als vorig jaar dé gelegenheid om in één dag bijgepraat te worden over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kennis en nieuwe toepassingen van die kennis.
  Voor een beeld van deze geslaagde dag zie de symposium-website.

  2013

 • Praktisch stroomschema Flora- en faunawet
  De uitspraak van de Raad van State van eind 2012 zorgt ervoor dat waar eerst ontheffingen voor vogels en vleermuizen niet nodig waren als alternatieven werden geboden, nu wel ontheffingen nodig zijn. De meeste stroomschema’s over de wetgeving bevatten echter deze toets nog niet. Wilt u zelf kijken hoe de Flora- en faunawet bescherming er nu schematisch uitziet? Doorloop dan ons praktisch stroomschema, waarin ook de recente wijzigingen zijn verwerkt. Voor meer informatie, zie onze pagina Groene wetgeving.

 • © Ecologica BV
  12-01-18