Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
Drijvende waterweegbree - © Tim Faasen

Actueel

2018

 • Stroomschema Wet natuurbescherming
  De inmiddels bekende stroomschema's wet natuurbescherming van Ecologica zijn vernieuwd: conform provincies excl NBr / conform EZ, RVO en NBr. Hetzelfde geldt voor de toelichting met bijbehorende lijst beschermde soorten. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Sander Hunink (sander.hunink @ ecologica.eu / 0495-462070).

 • Nieuwe privacyverklaring online
  Wij hebben onze privacyverklaring geactualiseerd. Deze is via deze link te downloaden.

 • Nieuwe cursussen: 'Gedurfd Lanenbeheer' en 'Varens herkennen'
  Samen met Naturio ontwikkelt Ecologica twee nieuwe specialistische cursussen. Beheerders praten we graag bij over goed en doordacht beheer van bomenlanen en floristen over herkenning van lastige varensoorten. Zie www.naturio.nl voor meer informatie.

 • Presentaties Symposium 'Ecologie in de praktijk' online
  Alle presentaties van ons 6e symposium zijn vanaf nu op de site te downloaden. Zie hier voor meer informatie.

 • Nieuwsbrief
  De nieuwe Ecologica-nieuwsbrief staat online. Zie hier.

  2017

 • Nieuwsbrief
  Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

 • Natuurwetgeving en de omgevingsvergunning
  Gemeenten hebben nu een belangrijke rol in de natuurwetgeving in relatie tot de omgevingsvergunning. Op 18 mei is er een congres hierover gericht op ervaringsuitwisseling en kennisopbouw. Ook wij zijn hierbij aanwezig! We nodigen u graag uit om ons te bezoeken. We zien u graag op het Praktijkcongres ‘Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat’!

 • Stroomschema Wet natuurbescherming
  Door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is er behoefte aan duidelijkheid of kan worden gewerkt onder een vrijstelling of dat een ontheffing nodig is voor beheer, onderhoud of ruimtelijke ingrepen. Om hierover helderheid te verschaffen heeft Ecologica twee stroomschema's gemaakt (conform provincies excl NBr / conform EZ, RVO en NBr). Tevens heeft Ecologica een toelichting hierop gemaakt en een bijbehorende lijst beschermde soorten om u wegwijs te maken in de soortenbescherming onder de nieuwe natuurwet. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Sander Hunink (sander.hunink @ ecologica.eu / 0495-462070).

 • Symposium Ecologie en de praktijk
  Inmiddels het jaarlijkse ecologiesymposium van 2017 weer voorbij. Met tientallen lezingen en stands en ruim 340 aanwezigen was het weer heel geslaagd. Samenvattingen, PDF's van de presentaties en wat sfeerfoto's zijn terug te vinden op de symposiumsite.

  2016

 • Nieuwsbrief
  Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

 • Nieuwe folder
  Het 20-jarig bestaan van Ecologica is aanleiding geweest voor het maken van een folder met enkele tips en suggesties voor beleidmakers en beheerders. Deze is vanaf heden ook via deze link te downloaden.

 • Mini-veldsymposium Jubileum Ecologica
  Op donderdag 22 september vierden wij van Ecologica ons 20-jarig bestaan met ons netwerk. Dit deden we in de vorm van een klein veldsymposium in Eindhoven met als thema "Natuurkansen voor de toekomst, door terug te gaan naar de basis". De middag bestond uit excursies met informele kennisuitwisseling gevolgd door een borrel. Bij deze willen we alle aanwezigen danken voor hun bijdragen aan deze geslaagde middag!

 • Wilde bijen in Noord-Brabant
  Onlangs hebben EIS Nederland en Ecologica een project afgerond waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe de wilde bijen van Noord-Brabant ervoor staan en voor welke soorten deze provincie van bovengemiddeld belang is. De rapportage (hier te downloaden) kan initiatiefnemers helpen hun inspanningen te focussen op de soorten die dit het hardst nodig hebben.

 • Aansluiting NDFF
  Vanaf januari 2016 heeft Ecologica een eigen aansluiting op de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF). Dit betekent dat wij te allen tijde de beschikking kunnen hebben over de waarnemingen van dieren en planten die in deze databank zijn opgenomen.

 • Samenwerking met Heem
  Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Heem, een bedrijf dat zich inzet voor het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Zie voor meer informatie deze Nieuwsbrief van Heem.

 • © Ecologica BV
  13-07-18