Ecologica

 

Welkom op de website van Ecologica
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Ecologica participeert in het samenwerkingsverband Ecopartners...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
bont dikkopje - © Tim Faasen

Welkom bij Ecologica!

 

Voor ecologisch advies en onderzoek bent u bij Ecologica aan het juiste adres. Wij bieden een breed pakket aan diensten en hebben jarenlange ervaring in vrijwel het hele scala aan planvorming, onderzoek en advies. Kwaliteit, deskundigheid, goede communicatie en een praktisch bruikbaar product kenmerken onze werkwijze. Aansprekende voorbeelden van onze diensten zijn:

Wij vormen een enthousiast team van ecologen met veel veldervaring. Betrokkenheid en een uitgebreide ervaring in de landschappen van Zuid-Nederland kenmerken ons werk.

Ecologica is actief in natuurontwikkeling en -beheer, beleidvorming, groene wetgeving, monitoring van flora en fauna, ecologisch groenbeheer en nog veel meer. Voor het uitvoeren van een inventarisatie hebben wij specialistische kennis in huis van vrijwel alle beleidsrelevante soortgroepen, zoals planten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en mieren, maar ook voor minder gangbare groepen zoals kevers of wilde bijen kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten over onze diensten? Lees dan verder op één van de volgende pagina's. Via de keuze links voor ‘profiel’ of ‘projecten’ vindt u meer informatie over onze diensten en alle uitgevoerde projecten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Adresgegevens zijn te vinden op de pagina "Contact". Daar vindt u ook onze nieuwsbrieven en kunt u zich hiervoor aanmelden. Onze folder kunt u hier downloaden.


Belangrijkste nieuwsberichten
21-10-2016 - Nieuwsbrief
Er is weer een Ecologica-nieuwsbrief verschenen. Zie hier voor de PDF-versie.

22-09-2016 - Nieuwe folder
Het 20-jarig bestaan van Ecologica is aanleiding geweest voor het maken van een folder met enkele tips en suggesties voor beleidmakers en beheerders. Deze is vanaf heden ook via deze link te downloaden.

22-09-2016 - Mini-veldsymposium Jubileum Ecologica
Op donderdag 22 september vierden wij van Ecologica ons 20-jarig bestaan met ons netwerk. Dit deden we in de vorm van een klein veldsymposium in Eindhoven met als thema "Natuurkansen voor de toekomst, door terug te gaan naar de basis". De middag bestond uit excursies met informele kennisuitwisseling gevolgd door een borrel. Bij deze willen we alle aanwezigen danken voor hun bijdragen aan deze geslaagde middag!



18-07-2016 - Wilde bijen in Noord-Brabant
Onlangs hebben EIS Nederland en Ecologica een project afgerond waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe de wilde bijen van Noord-Brabant ervoor staan en voor welke soorten deze provincie van bovengemiddeld belang is. De rapportage (hier te downloaden) kan initiatiefnemers helpen hun inspanningen te focussen op de soorten die dit het hardst nodig hebben.

18-07-2016 - Nieuwe cursusdatum vernieuwing in de natuurwetgeving
We hebben een nieuwe cursusdatum in Utrecht toevoegd voor de cursus vernieuwing in de natuurwetgeving. Zie voor meer informatie hier.

14-06-2016 - Wet Natuurbescherming
Bij deze een actualisatie van verwachte implicaties van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

31-01-2016 - Aansluiting NDFF
Vanaf januari 2016 heeft Ecologica een eigen aansluiting op de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF). Dit betekent dat wij te allen tijde de beschikking kunnen hebben over de waarnemingen van dieren en planten die in deze databank zijn opgenomen.

Samenwerking met Heem
Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Heem, een bedrijf dat zich inzet voor het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Zie voor meer informatie deze Nieuwsbrief van Heem.

Nieuwsbrief najaar 2015 uit!
Onze nieuwsbrief van najaar 2015 is uit! U leest hierin weer de leukste waarnemingen, nieuwtjes en informatie over aansprekende projecten. Zie hier of kijk op de pagina 'contact'.

Cursussen groene wetgeving op maat!
Er zijn weer nieuwe cursusdata vastgesteld m.b.t. onze cursussen op het gebied van de groene wetgeving! Daarnaast hebben we een cursus gepland die specifiek ingaat op de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Kijk voor meer informatie op onze cursuspagina.

Praktisch stroomschema Flora- en faunawet
De uitspraak van de Raad van State van eind 2012 zorgt ervoor dat waar eerst ontheffingen voor vogels en vleermuizen niet nodig waren als alternatieven werden geboden, nu wel ontheffingen nodig zijn. De meeste stroomschema’s over de wetgeving bevatten echter deze toets nog niet. Wilt u zelf kijken hoe de Flora- en faunawet bescherming er nu schematisch uitziet? Doorloop dan ons praktisch stroomschema, waarin ook de recente wijzigingen zijn verwerkt. Voor meer informatie, zie onze pagina Groene wetgeving.

Ó Ecologica BV
21-10-16